Welkom

Welkom op de website van Stichting Collectie PACE

De Stichting Collectie PACE heeft als taak het beheer van de collectie PApua Cultureel Erfgoed. Dit betreft alle collecties welke voorheen door de Stichting PACE zijn bijeengebracht met daaraan toegevoegd collecties welke sedert 2008 zijn verworven door schenkingen van particulieren. Het gaat om materieel erfgoed in de vorm van artefacten en gerelateerd materiaal zoals boeken, archieven, films, foto’s, geluidopnames, et cetera afkomstig uit West Papua (voorheen ook bekend als Irian Jaya, Irian Barat en Nederlands Nieuw-Guinea).

Het beheer houdt onder andere in het documenteren van de objecten, het materieel verzorgen daarvan en de opslag in daartoe geëigende depotruimte. Projectmatig behoort daartoe ook het ontsluiten van het materiaal door o.a. het digitaliseren van films, foto’s, geluidsopnames en/of archieven. En tot slot, en dat is het belangrijkste het toegankelijk maken van de collectie aan belangstellenden en in het bijzonder aan de inwoners van Papua zelf door middel van tenminste digitale ontsluiting. Een groot deel van de collectie artefacten is te vinden op  papuaerfgoed.nl  De collectie foto’s is te vinden op Flickr-Papua Heritage Collection terwijl de collectie gedigitaliseerde geluiddragers te vinden is op een ander deel van deze website.

Voor ons privacy statement zie privacy_statement_20-01-2024 st collectie pace

Het bestuur